Hunebedden in Nederland


Hunebed D54 | Havelte


Foto: Gouwenaar

Hunebed D54 ligt buiten Havelte op de Havelterberg in de Nederlandse provincie Drenthe. Het hunebed ligt ten zuiden van de Hunebeddenweg, een zijweg van de Van Helomaweg. Het ligt op een kleine zandvlakte omgeven door gras. Dit is het zuidelijkst gelegen hunebed van Nederland.

D54 is gebouwd tussen 3400 en 3100 v.Chr. en wordt toegeschreven aan de trechterbekercultuur. Het hunebed telt zes dekstenen, waarvan er vier volledig op de draagstenen rusten. De oostelijkste deksteen ontbreekt, evenals de sluitsteen eronder. Aan de westelijke zijde zijn drie sluitstenen. Wel zijn alle veertien draagstenen aanwezig. Ook is er nog een poortzijsteen te vinden. De poort is naar het zuidoosten gericht. Het hunebed is 12,7 bij 3,3 meter groot en is oostzuidoost – westzuidwest georiënteerd.

Bezoek een willekeurig hunebed

Ontwikkeld door Marcel Klip