Hunebedden in Nederland


Hunebed D49 | Schoonoord


Foto: Gouwenaar

Hunebed D49, ook bekend als de Papeloze kerk is een ganggraf in het natuurgebied Sleenerzand tussen Schoonoord en Noord-Sleen. Het hunebed is gebouwd tijdens de Trechterbekercultuur.

Het hunebed is in de jaren 1958 en 1959 onder leiding van de archeoloog Albert van Giffen gereconstrueerd naar de toenmalige inzichten. Voor dit hunebed werd gekozen omdat het in zeer slechte staat verkeerde. Hij had het hunebed al eerder onderzocht in 1938 en beschrijft het: "Het hunebed verkeert in een zeer gehavenden staat; de oorspronkelijke toestand is bij benadering nog wel herkenbaar".

Er waren nog maar twee dekstenen aanwezig, ze waren in de grafkelder gegleden. Ook ontbraken enkele draagstenen, de poortstenen en veel van de kransstenen. Een groot gedeelte van de dekheuvel was nog wel aanwezig; de overblijfselen van het hunebed lagen in een kuil.

Bezoek een willekeurig hunebed

Ontwikkeld door Marcel Klip